• توجه: فقط اطلاعات بیمه‌نامه‌ قابل استناد می‌باشد!
  Collapse/Expand
  استعلام براساس شماره بیمه نامه 
  v
  Captcha image
  Show another codeنمایش یک کد دیگر
  استعلام
  Collapse/Expand
  استعلام براساس کد یکتا بیمه نامه
  Captcha image
  Show another codeنمایش یک کد دیگر
  استعلام
 • روش انجام استعلام از طریق پیامک:


  یک پیامک به یکی از فرمت‌های زیر به شماره 30002621 ارسال نمایید:

  فرمت پیامک: 1 * کد ملی بیمه گذار * شماره بیمه نامه چاپ شده
  نمونه: 1 * 0038515000 * 91/01/002/000123
  و یا
  فرمت پیامک: 2 * کد ملی بیمه گذار * کد یکتای بیمه‌نامه
  نمونه: 2 * 0038515000 * 1234567890
 • روش انجام استعلام از طریق سایت:


  • 1-شرکت بیمه گر انتخاب شود.
  • 2- شماره بیمه نامه چاپ شده روی بیمه نامه را در قسمت شماره بیمه نامه وارد نمایید
  • 3- کد ملی بیمه گذار در مورد اشخاص حقیقی و کد شناسه ملی در مورد اشخاص حقوقی در قسمت کد ملی بیمه گذار واردنمایید.
  • 4-شماره تلفن همراه خود را جهت اطلاع رسانی های بعدی وارد نمایید
  • 5-کد امنیتی را به دقت وارد نمایید
  • 6-دکمه استعلام را کلیک نمایید.