توجه: فقط اطلاعات بیمه‌نامه‌ قابل استناد می‌باشد!
استعلام براساس شماره بیمه نامه
* شرکت بیمه گر:
v
* شماره بیمه نامه:
شماره تلفن همراه:
کدملی / شناسه ملی:
Captcha image
Show another codeنمایش یک کد دیگر
استعلام
استعلام براساس کد یکتا بیمه نامه
*در صورت داشتن کد یکتای 26 رقمی ،کد ملی اجباری نیست*
* کد یکتا بیمه نامه:
*  کد ملی / شناسه ملی:
   
Captcha image
Show another codeنمایش یک کد دیگر
استعلام
 
روش انجام استعلام از طریق سایت:

1-شرکت بیمه گر انتخاب شود.

2- شماره بیمه نامه چاپ شده روی بیمه نامه را در قسمت شماره بیمه نامه وارد نمایید

3- کد ملی بیمه گذار در مورد اشخاص حقیقی و کد شناسه ملی در مورد اشخاص حقوقی در قسمت کد ملی بیمه گذار واردنمایید.

4-شماره تلفن همراه خود را جهت اطلاع رسانی های بعدی وارد نمایید

5-کد امنیتی را به دقت وارد نمایید

6-دکمه استعلام را کلیک نمایید.

روش انجام استعلام از طریق پیامک:

یک پیامک به یکی از فرمت‌های زیر به شماره 30002621 ارسال نمایید:

فرمت پیامک: 1 * کد ملی بیمه گذار * شماره بیمه نامه چاپ شده
نمونه: 1 * 0038515000 * 91/01/002/000123

و یا

فرمت پیامک: 1 * کد ملی بیمه گذار * کد یکتای بیمه‌نامه
نمونه: 1 * 0038515000 * 1234567890